scoilneasain.ie YouTube Picasa n1 n2 r1 r2 r3 r4 r5 Inis Oírr r6

Wednesday, 3 April 2019

Mí na Samhna

Neart spraoi agus plé déanta againn an mhí seo ar 'An Fharraige' agus 'Spás'Deireadh Fómhair

An-ghnóthach na laethanta seo!Leanamar ar aghaidh leis na téamaí Aistear- An Fheirm, An Fharraige,An Fómhar, Oiche Shamhna. Rinne Máire cócaireacht le grúpa beag gach lá- tósta Francach, píotsa, mionbhruar sméar dubh agus úll !!! Chomh maith leis sin agus le cabhair ó mhúinteoir Máire,tá na Staisiúin Litearthachta agus Mata faoi lán tseoil sa rang anois. Is iontach an cabhair a fhaigheann muid ó Sylvia, féach uirthi ag cuir smacht ar raic sa bhialann !